Úvodní slovo Tomáše Burkoně

Úvodní slovo Tomáše Burkoně

Drahé kolegyně, drazí kolegové, máme tady začátek nového roku 2023 a já jsem moc rád, že se v něm opět společně setkáváme. Chtěl bych se ještě krátce vrátit k roku předchozímu a poděkovat vám za odvedenou práci.

Rok 2022 byl pro nás plný změn, ale také úspěchů. Mimo jiné jsme se spojili se společností HELLA, která je oceňovaným mezinárodním dodavatelem osvětlení pro automobilový průmysl. Pokud by stále někdo nevěděl, název Forvia vznikl právě díky tomuto spojení.

Dostali jsme možnost získat projekt našeho prémiového zákazníka Mercedes Benz a vyrábět pro něj kompletní sedačky pro E-klass.

„Věřím, že rok 2023 pro nás bude ještě úspěšnější než rok předchozí.“

Výzva byla přijata a my nyní musíme poměrně znatelně navýšit denní výrobu, udělat změny na kvalitě i logistice a samozřejmě doplnit naše skvělé týmy o nové kolegy a kolegyně. Určitě to společně zvládneme!

Do nového roku vám přeji hodně štěstí, zdraví, pohody a samozřejmě úspěchů, a to nejen těch pracovních.

autor
Tomáš Burkoň
Plant Manager