Koncoroční FES Audit s překonáním očekávání

Koncoroční FES Audit s překonáním očekávání

Konec roku nám pravidelně kromě oslav a svátků přináší i strašáka v podobě Faurecia Excellent System Audit neboli FES Audit.

Každý závod společnosti FORVIA se tímto pravidelným auditem propojuje s interním systémem kontroly výkonnosti a efektivity práce, kde se zkoumají klíčová témata jako neustálé zlepšování kvality, bezpečnost práce a optimalizace nákladů.

Překonaná očekávání

Letošní přípravy na FES Audit jsme přijali s odhodláním a nasazením, přestože několik týdnů před samotným auditem byla atmosféra dosti napjatá.

Celý rok jsme pracovali na zdokonalení pracovních postupů a standardů, abychom zajistili, že každý z našich závodů bude aplikovat jednotné postupy a standardy.

Se skvělým výsledkem 70 % jsme očekávání nejenže splnili, ale překonali jsme je.

Dík patří každému jednotlivci, který k tomuto skvělému výsledku přispěl. Jako poděkování a ocenění skvělého týmového výkonu jsme si pro všechny připravili sladkou odměnu.

Ještě jednou všem moc děkujeme za skvěle odvedenou práci!

autor